ماجرای پاکدستی زنگنه و سفر حج همسرش! – اختصاصی

گفت و گوی اختصاصی تلویزیون صنعت نفت
با محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس

حساسیت و مسوولیت زنگنه در حوزه کاری

(بازدید ۱۳۵۰۹ بار, بازدیدهای امروز ۱ )