مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی مبین (اختصاصی)

مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی مبین در سال مالی ۱۳۹۷

گفت‌و‌گوی اختصاصی تلویزیون صنعت‌نفت
با آقای مرتضی باشی، رییس روابط عمومی شرکت پتروشیمی مبین

گزارش اختصاصی تلویزیون صنعت نفت ایران از سالن همایش های پژوهشگاه صنعت نفت جایی که دومین مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی مبین امروز رشنبه (۹۸/۰۴/۲۹) برگزار شد.

(بازدید ۱۴۱۱۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )