ایرانول

پتروشیمی مرجان

شرکت پتروشیمی مرجان “متانول هفتم” از طرح های مصوب برنامه پنجم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که با ظرفیت ۵۰۰۰ تن در روز، در محل اجرای پروژه های فاز ۲ صنایع پتروشیمی در منطقه اقتصادی پارس جنوبی واقع در عسلویه، استان بوشهر احداث شده است.

(بازدید ۱۶۸۸۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )