خطاهای بزرگ در پروژه‌های نفتی خوزستان

تلویزیون نفت بررسی می‌کند

برای انجام پروژه‌های نفتی ارزان‌ترهورالعظیم را خشک کردند

احمد میدری، معاون وزیر کار در یک برنامه تلویزیونی گفت: «در پروژه‌های نفتی که در خوزستان داشتیم خطاهای بزرگ داشتیم. تصورمان این بود که بدون ملاحظات زیست‌محیطی می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم… در نتیجه مجوز گرفتند که بخشی از هورالعظیم را خشک کنند تا پروژه‌های نفتی ارزان‌تر تمام شود.»

(بازدید ۵۴۹۳ بار, بازدیدهای امروز ۱ )