در بیمارستان رمبام حیفا چه گذشت؟

تلویزیون نفت بررسی می کند

کشته شدن مدیر پیشین سازمان فضایی و دانشمند ارشد صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی

 

(بازدید ۴۶۰۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )