شرکت مانی و بابا پلی است میان صنعت و شهر در قلب پتروشیمی ایران

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

گفتگوی اختصاصی پترولیوم تی وی با دکترمحمد حسین مشایخی، رئیس هیأت مدیره مجموعه مانی و بابا در حاشیه اولین نمایشگاه توانمند سازی شرکت های منطقه ماهشهر

(بازدید ۵۱۶۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )