تجارت بر مدار هوشمندی

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

گفتگوی اختصاصی تلویزیون صنعت نفت با مهندس حمیدرضا شریفیان(معاون مدیرعامل بانک تجارت در راهبری بازار و توسعه کسب و‌کار) در حاشیه اولین نمایشگاه توانمند سازی شرکت های منطقه ماهشهر و بندر امام

(بازدید ۵۴۱۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )