طرح طراوت، تامین کننده نقدینگی واحد‌های صنعتی

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

گفتگوی اختصاصی تلویزیون صنعت نفت با جناب آقای علیرضا عزیزالهی(مدیر شعب استان خوزستان بانک صادرات) در حاشیه اولین نمایشگاه توانمند سازی شرکت های منطقه ماهشهر و بندر امام

(بازدید ۵۲۶۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )