زال خانی : مردم حارس و نگهبان این صنعت هستند

پترولیوم تی وی تقدیم می کند

گفتگوی اختصاصی تلویزیون صنعت نفت با مهندس زال خانی مدیر عامل شرکت پتروشیمی فجر انرژی

(بازدید ۵۱۴۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )