جدیدترین جزئیات حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران

تلویزیون نفت بررسی می کند

آخرین وضع آتش سوزی در پالایشگاه تهران

علت حادثه نشت مخزن بوده و علت نشت درحال بررسی است

 

 

 

 

(بازدید ۵۲۲۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )