رستمی : نگهداری نیروی بومی در منطقه مهم ترین هدف ماست

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

گفتگوی اختصاصی پترولیوم تی وی با مهندس رستمی میدر عامل پتروشیمی بندر امام

(بازدید ۵۱۲۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )