وعده‌های فرهنگی نامزدهای انتخاباتی

تلویزیون نفت بررسی می کند

از کنسرت تا گردشگری

دادن وعده‌های مختلفی که گاها محقق نمی‌شود یکی از استراتژی‌های انتخاباتی است. این وعده‌ها امکان این را به ما می‌دهد که از اولویت‌های برنامه‌ای این نامزدها باخبر شویم.

تا به امروز صحبت از فرهنگ و هنر بخش ناچیزی از برنامه‌های این افراد بوده که نشان از عدم اولویت آن دارد. با این حال منتظر برنامه مدونی از نامزدها هستیم که علاوه بر دغدغه‌های اقتصادی به دیگر مشکلات کشور نیز اشاره و راه‌حلی برای آن داشته باشند.

 

(بازدید ۵۲۱۳ بار, بازدیدهای امروز ۱ )