مانور شبانه مقابله با آلودگی‌ نفتی در دریا

تلویزیون نفت تقدیم می‌کند

مقابله با آلودگی‌ نفتی در دریا

(بازدید ۴۷۲۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )