سهم دولت از اقتصاد کشور چقدر است؟

تلویزیون نفت بررسی می کند

رئیس‌جمهور قدرتمندترین مدیر ایرانی

«بیشتر اقتصاد کشور در اختیار رئیس‌جمهور و مدیریت دولت نیست.» گزاره‌ای عجیب اما رایج که گه‌گداری در فضای سیاسی کشور تکرار می‌شود و برای بسیاری از رسانه‌ها و مردم هم جذاب است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد از سوی حامیان دولت‌های مختلف برای مسئولیت‌زدایی از دولت‌ها در وضعیت‌ بد اقتصادی کشور بیان می‌شود. اما واقعاً اقتصاد کشور دست چند نهاد خاص است و ارتباطی به دولت ندارد؟

(بازدید ۵۵۲۳ بار, بازدیدهای امروز ۱ )