آماده‌سازی غرفه‌های نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه ماهشهر و بندر امام‌خمینی

تلویزیون نفت تقدیم می کند

نمایشگاه توانمند سازی و حمایت از شرکت های منطقه (ماهشهر و بندر امام خمینی) در تامین نیازهای عمومی و تخصصی شرکت های پتروشیمی ماهشهر
در سالن تلاش شهرک بعثت ماهشهر از تاریخ ۹ لغایت ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد ساعات بازدید ۱۷ الی ۲۲

 

 

(بازدید ۵۱۸۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )