عربستان یک بازیگر شکست خورده است

تلویزیون نفت بررسی می کند

ولی نصر، استاد دانشگاه تافتس و عضو اندیشکده بروکینگز: مقایسه بین ایران و عربستان یک خیالپردازی رایج در واشنگتن و غرب است

عربستان یک بازیگر شکست خورده است که توان تصمیم گیری سیاسی، دیپلماتیک و نظامی در منطقه را ندارد!

 

(بازدید ۴۱۶۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )