آنچه برای بایدن مهم است مهار ایران است

تلویزیون نفت بررسی می کند

هیلاری لورت دیپلمات پیشین آمریکایی: بایدن علاقه‌ ندارند به خاطر بازگشت به برجام اکثریت در سنا و کنترل آن را از دست بدهد

آنچه برای بایدن مهم است مهار ایران و گام های بعدی مثل مهار توان موشکی این کشور است…

 

(بازدید ۵۱۸۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )