نقش موثر رستم قاسمی در بی‌اثر کردن تحریم بنزین

تلویزیون نفت تقدیم می کند

روایت سعید جلیلی از نقش موثر وزیر سابق نفت در بی‌اثر کردن تحریم بنزین

 

(بازدید ۴۱۰۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )