U-Turn چیست؟

تلویزیون نفت بررسی می کند

دربارۀ U-Turn در برجام

چرخۀ بازگشت دلاری (U-Turn) یکی از مباحثی است که شبهۀ زیادی در برجام دربارۀ آن مطرح می‌شود.  اما این چرخه دقیقاً چیست؟ 

(بازدید ۵۰۰۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )