دوگانه اشتباه دیپلماسی یا میدان

تلویزیون نفت بررسی می کند

دیپلماسی و میدان باید منجر به افزایش صادرات و تولید شوند

گفت و گوی اختصاصی پترولیوم تی وی با دکتر حسین دُر، رییس اتحادیه سراسری صنایع پایین دست پتروشیمی

دیپلماسی، میدان، صادرات

میدان و دیپلماسی ابزارهای قدرت هستند

راز محبوبیت حاج قاسم بین صنعتگران چیست؟

(بازدید ۴۵۸۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )