تحلیل درست کدام است؟

تلویزیون نفت بررسی می کند

با قیمت نفت تورم را پیش‌بینی کنید

تصور رایج در رابطه با قیمت نفت خام و نرخ تورم این بوده است که رابطه مستقیمی بین آن‌ها وجود دارد. آیا این تحلیل هنوز درست است؟

(بازدید ۴۲۹۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )