مردی ستوده شده‌

تلویزیون نفت بررسی می کند

رسانه آمریکایی‌: سلیمانی مردی ستوده شده‌ که اثرگذارترین بازدارندگی را علیه داعش به وجود آورد…!

 

(بازدید ۴۸۳۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )