رکورد دار اولین ها در طرح های کشور این پروژه است!

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

پروژه عظیم گوره – جاسک با وجود تحریم و کرونا که شرایط رو برای کشورمون خیلی سخت کرده است اما ایرانی ترین پروژه و رکورددار اولین هاست  تولید تختال، ورق و لوله مقاوم در براربر خوردگی ، تولید شرالات بین راهی ۴۲ اینچی خط انتقال نفت، تولید ۵۰ دستگاه الکترو پمپ در کشور و خیلی چیزهای دیگر…

(بازدید ۴۹۸۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )