بخشی از واقعیت‌های یک طرح بزرگ (کارخانه‌ لوله‌سازی اهواز)

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

طرح ملی و استراتژیک خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک، روایت‌های زیادی در دل خود دارد. توسعه اقتصاد و شتاب‌بخشی به بنگاه‌های اقتصادی کشور مجموعه روایاتی است که ما از دل این طرح عظیم برایتان بازگو می‌کنیم

(بازدید ۴۱۰۹ بار, بازدیدهای امروز ۱ )