ایرانول

فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان

تلویزیون نفت تقدیم می‌کند

حمایت میدانی و مستشاری ایران نبود یمنی‌ها نمی‌توانستند اینگونه به ما حمله کنند…!

(بازدید ۴۱۶۹ بار, بازدیدهای امروز ۱ )