ایرانول

وزارت خارجه آمریکا، وزارت‌ سادیسم است…!

تلویزیون نفت تقدیم می‌کند

خبرنگاران مستقل آمریکایی: طراح تحریم‌های ایران از رنج کشیدن مردم ایران لذت می‌برد

منبع: کاوش مدیا
(بازدید ۴۹۶۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )