ایرانول

ثبت رکورد بی سابقه در شرکت پلیمر آریاساسول

تلویزیون نفت تقدیم می‌کند

ثبت رکورد بی سابقه ۱,۹۰۰,۰۰۰ تن انواع محصولات در شرکت پلیمر آریاساسول در سال جهش تولید

(بازدید ۵۲۰۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )