ایرانول

کارشناسان روس توافق ایران و چین را بررسی می‌کنند

تلویزیون نفت تقدیم می‌کند

این توافق تهدیدی برای هژمونی غرب و سیستم تحریم‌ها است….!

چه بسا این توافق شروعی برای تاسیس یک اتحادیه از کشورهایی باشد که توسط آمریکا تحریم شده اند

با این روند هیچ تحریمی برای ایران وحشتناک نخواهد بود…!

علی رغم فشارها ایران یک کشور مهم و مرکزی در منطقه است

منبع: کاوش مدیا
(بازدید ۵۲۹۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )