ایرانول

آزادگان جنوبی؛ از دیروز تا امروز

تلویزیون نفت تقدیم می‌کند / نوروز مبارک

ازدیاد برداشت، هدف اصلی ایران در توسعه آزادگان جنوبی

با اجرای طرح آزادگان جنوبی ظرفیت تولید نفت خام کشور ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد

اجرای طرح فرآورش سیار در این میدان ظرفیت فرآورش را در منطقه ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش داد

(بازدید ۶۸۹۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )