پتروشیمی موتور محرک جهش تولید – اختصاصی

تلویزیون نفت تقدیم می کند

در حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه فارس

گفت و گوی اختصاصی پترولیوم تی وی با مهندس جعفر ربیعی، مدیرعامل سودآورترین شرکت بورسی ایران

(بازدید ۴۰۶۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )