داستان یک قتل

تلویزیون نفت

چرا باید ماسک بزنیم تا قاتل نشویم؟

یک ناقل بی علامت کرونا می‌تواند یک قاتل بی علامت هم باشد و در مدت دو هفته ای بیماری بدون نشان خود، جان ۶۳ نفر را بگیرد!

پس ماسک بزنیم تا قاتل اطرافیانمان نشویم

(بازدید ۲۱۷۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )