دردشان فقر بود – اختصاصی

تلویزیون نفت تقدیم می کند

غم نان

تقدیم به خانواده عمران روشنی مقدم، کارگر پیمانکار چاه نفت

کودک کاری خودش را کشت، کارگری کنار چاه نفت خودش را دار زد، جانبازی مقابل بنیاد شهید خودسوزی کرد، زن آلونک نشین مقابل لودر شهرداری جان داد، کارگری به جرم شرکت در تجمع روز کارگر شلاق خورد؛ دردشان فقر بود و البته رفیقی نداشتند که کل لواسان را به نامشان بزند!

(بازدید ۳۷۴۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )