ایرانول

دو طرح ملی در سال جهش تولید

پترو بورس

قسمت دوم

گفتگوی جذاب اینستاگرامی تلویزیون صنعت نفت با مهندس اشرف زاده مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان پترول تحت عنوان پترو بورس

اشرف زاده : امسال دو طرح ملی داریم

(بازدید ۷۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )