حمایت و پشتیبانی کامل از تولید – اختصاصی(قسمت سوم)

تلویزیون نفت

گفت و گوی اختصاصی اینستاگرامی پترولیوم تی وی با دکتر حبیب اله سمیع، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

پشت پرده افتتاح اولین اورژانس شناور بهداشت و درمان صنعت نفت

نباید به جریان تولید نفت و گاز خدشه ای وارد شود

(بازدید ۲۵۴۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )