اولویت مان همیشه با پیشگیری است – اختصاصی (قسمت اول)

تلویزیون نفت

گفت و گوی اختصاصی اینستاگرامی پترولیوم تی وی با دکتر حبیب اله سیمع، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

قبل از شیوع کرونا آمادگی داشتیم

به افراد بومی در جوار بیمارستان های نفت سرویس دهی کردیم

(بازدید ۲۰۰۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )