هنر هشتم – اختصاصی

تلویزیون نفت تقدیم می کند

۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

آیا می دانستید روابط عمومی همراه با صنعت نفت وارد ایران شده است

(بازدید ۲۶۵۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )