ایرانول

آینده ای درخشان با قیمت گذاری هوشمندانه

تلویزیون نفت بررسی می کند

محمد رضوانی فر، مدیرعامل شستا

بورسی شدن شستا

بورسی شدن شستا زمینه‌ای فراهم می‌کند تا تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌ها، نحوه انتخاب مدیران و ‌‌‌…قانونمند و شفاف می‌شود

با جهشی که در سال۹۸ اتفاق افتاده و برنامه‌ای که در سال ۹۹ داریم ، بسیار بسیار سهام ارزنده‌ای است

(بازدید ۲۲۳۳ بار, بازدیدهای امروز ۱ )